Grundlag
 
Sct. Georgs Gildet i Greve-Solrød blev stiftet i 1965 som en udløber af Gildet i Glostrup.
Dengang hed vi Sct. Georgs Gildet ved Køge Bugt; men vi har senere ændret navnet til det nuværende for ikke at blive forvekslet med de gilder, der hører hjemme i Køgeområdet.

Sct.. Georgs Gilderne i Danmark, som vi jo er en del af, blev oprettet i 1933 som ”et samlingspunkt for tidligere spejdere”. Det er siden udvidet til også at rumme andre voksne interesserede, der kan gå ind for de tanker og idéer, der er grundlaget for spejderbevægelsen.

Herhjemme er der omkring 230 gilder med lidt over 3.000 medlemmer og på verdensplan finder man Sct. Georgs Gilder i 40 lande rundt omkring på Jorden. Gildebevægelsen er i øvrigt udgået fra i Danmark!
Man erindres om, at det var Baden Powell, en fra Boerkrigen hjemvendt britisk officer, der i 1907 grundlagde den spejderbevægelse, der i dag har medlemmer over hele Kloden i mere end 100 lande og med tusindvis af nuværende og tidligere spejdere.
 
Gildebevægelsen er åben for alle uanset køn, race, religiøs- eller politisk orientering.
Vi fremmer ikke nogens interesse; men opfordrer vores medlemmer til at tage selvstændig stilling til de spørgsmål i familie og samfund, der er af betydning for vores fælles tilværelse.