Gilde hulen
 
Vi Har Hjemme i kælderen under børnehaven Prinsesseparken 
i Karlslunde 

Om os

Vores Sct. Georgs Gilde

Vi er et godt og velfungerende Gilde, desværre i dag med kun små 20 medlemmer; men med et dejligt og godt samvær. Vi vil gerne være flere og det er da lykkedes os at få fornyelse hen ad vejen med nye gildebrødre, som vi gør vores til, hurtigt kan finde sig tilrette blandt os.
Vi mødes enten i egne lokaler (i Karslunde) eller på ture og udflugter til seværdigheder eller kulturelle begivenheder rundt omkring.
Det bliver årligt til 9-10 møder. Hertil deltager vi i de tilsvarende af det Distrikt vi tilhører (Roskilde-Hedebo Distrikt) faste møder og arrangementer.
Endelig har vi i vores Gilde opdelt os i to grupper, der hver afholder egne møder og ture med egne dagsordener. Det foregår som regel i vores private hjem.
Vi har også et flittigt Vandrelaug, der arrangerer mindre ture i vores område.
 
Organisation

Vi tilhører et distrikt, Roskilde-Hedebo Distrikt. Her er vi 8 Sct. Georgs Gilder, der alle ligesom vi afholder egne møder og ture og som vi deltager i fællesmøder med.
Der er 24 Distrikter herhjemme.

Vores gilde ledes af en tremands udvalg:
Gildemester (formand) Ole Sørensen  Kunoy@apoteket.dk   tlf. 23451648
Gildekansler (sekretær) Kirsten Ravn kirravn@hotmail.com, 
Skatmester (kasserer) Marianne Kunoy Sørensen, kunoy@apoteket.Dk tlf. 23623258

Ledelsen af Gildet går på omgang og nyvælges hver 2. år.
”Mærkværdigheder”
Ligesom i andre Sct. Georgs gilder har vi ritualer og tiltag, der knytter os til den de glade spejderdage, vi engang trivedes så godt med.
Som et kuriosum, der kan forbløffe udefra kommende, kalder vi hinanden for ”gildebrødre”- uanset hvorvidt vi er kvinder eller mænd. Det gælder alle gildebrødre her til lands.
Vi gir også hinanden venstre hånd, når vi mødes og hilser på hinanden. Det er selvfølgelig et levn fra spejdertiden.